Alumni
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 Bagi Kongres Advokat Indonesia

Siti Jamaliah Lubis S.H.

Apolos Djara Bonga S.H.

Petrus Bala Pattyona S.H., M.H.

H.O.K. Joesli S.H., M.H.

Oktavianus Rasubala S.H.

Dr. (C). Tb M Ali Asgar S.H., M.H., M.Si., M.M.

TB M Ali Akbar S.H., M.H.

Zulfikar Fahlevi S.H., M.H.

Yogi Karnadi S.H., M.H.

Amna Zalifa S.H., M.H.

Puji Prasetyo S.H.

Umaidi S.H.

Mukhariza S.H.

Tamarsah S.H.

Sasmindra S.Ag.

Aperius Gea S.H., M.H.

M Ikhwan S.H.

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H.

Emda Usman S.H.

Jonaidi S.H., M.H.

Marici Zufda S.H.

Drs. Junaidi HS Koto S.H.

Soffan S.H.

Arwansyah S.H.

M Haeykal

H. Aswin E Siregar S.H., M.H., CTL.

Dr. Irfan Ardiansyah S.H., M.H.

Nur 'Aini S.H.

Ali Husin Nasution S.H.

Irwanto Bety S.H.

Anwar Saleh Hasibuan S.H., M.H.

Davit Saputra S.H.I.

Jaka Marhaen S.H.

Suprianto S.H.

Rian M. Bondar S.H., M.H.

Andi Gunawan S.H.

Vanika Anom S.H.

Ryan Pahleri S.H.

Fifian Elsa M S.H.

Maroli S.H.

Diana S.H.

Sopian S.H.

Misdalena S.H.

Dr. Ferdricka N S.H., M.H.

Bernard Efandi H.S., S.H.

Teguh S.H.

Ucok Oktahaber S.H., M.H.

Erwin S.H., M.H.

Wahyu Firdaus S.H.

Chandra S.H.

Syahrial Rosidi S.H.

Tato Trisetya S.H., M.Kn.

Reza Maryadi S.H.

Filda Indarti S.H.

Andi Azis Setiawan S.H.

Adetia Sulius Putra S.H.

Erdian S.H.

Junartini S.H.

Zainal Bachrie S.H.

Abi Samran S.H.

Wahyu Dwi Saputro S.H.

Yulian Sari S.H.

Efriyanti S.H.

Ahhiar Afriadi S.H.

Abdul Muas S.H.

Diana Ivory S.H., M.H.

Ripul Padri S.H.

Encep Husni Tamrin S.H.

A. Gunawan P S.H.

Fitri Setiyani Dwiarti S.H., M.H.

Drs. Nelson Rumanof S.H.

Surya Alhadi S.H.

Merik Havit S.H.

Hasanuddin S.H.

Syaifulloh S.H.

Ahmad Haris Muizzuddin S.H.

Ruhenry S.H.I.

Adhitya Nasution S.H.

Tedy Subrata S.H., M.H.

Antoni Steven Bangun S.H.

Sukardin S.H., M.H.

Ahmad Syaefudin S.H.

Muhamad Nasru Tamim S.H.

Yofnedi S.H., M.H.

Aldi Surya Kusumah S.H.

Fernando Thendijaya S.H.

Demi Irfan S.H., M.H.

M.M. Mbalembout S.H., M.H.

Frederico Kevin Jandu S.H.

Joseph Henricus Gunawan S.H., M.H.

Leonardus Woy S.H.

Sario Brahms Alessandro S.H.

Mega Lestari S.H.

Wije S.H.

Dody Priyambodo S.H.

Eflin Rotua Sinaga S.H.

Sunaryo Madhadi S.Komp., S.H., M.H.

Fransiska Meru Kristiani S.H.

Petrus Efrando Onjur S.H., M.H.

Dina Masyusin S.H.

Eko Kurtiyanto S.H.

Marianus Sakti S.H.

Ardiyansa S.H.

M. Sunji Saputra S.H., M.H.

Dr. Hj. Heru Herdiawati SST., S.H., M.H.

Sugeng Riyanto S.H., M.H.

Indah Safira S.H.

Yuri Andreadarmas S.H., M.H.

Asep Hanhan S.H.

Budi Santoso S.H.

Oman Sulaksono S.H.

Alex Edward S.H., M.H.

Aprian Setiawan S.H., M.H.

Aquino Marshella S.H.

Asep Suryana S.H.

Bakti Firmansyah S.H.

Boyke Luthfiana Syahrir S.H., M.H.

E.Sophan Irawan S.H.

Eko Junanto S.H.

Elan Setiawan S.H.

Ferry Achmad Trisula S.H.

Fachrul Rozy S.H.

Happy Ferovina Wuntu S.H., M.H.

Hendra Septianus S.H., M.H.

Husen S.H.

KM Ibnu Shina Zaenudin S.H., M.H.

Lamhot Mastatua Situngkir S.H.

Latif S.H.

Mustamid AM S.Pd., S.H., M.H.

Nurwahyuni S.H., M.H.

Rika Nurhayati S.H., M.H.

Rina Eka Arinawati S.H.

Riva Rachmi Kusumah S.H., M.H.

Rohman Hidayat S.H.

Sarino S.H., M.H.

Sri Hartati S.H.

Syamsul Bahri Siregar S.H., M.H.

Jabar Thariq S.H.

Anjas Bukal Davis S.H.

Sutarno Sirait S.H.

Sigit Sri Handoyo S.H.

Agil Permadina S.H.

Sri Lestari S.H.

Sumarsono S.H.

AA Ojat Sudrajat S.Ag, S.H., M.H.

Bakri S.H., M.H.

Puput Tarsoni Gunawan S.H.

Adi Ahmad Ripai S.H.

Ahmad Dzuizzin S.H., M.H.

Ovy Verina Wardhani S.Sy.

D Muharam Junaedi S.H.

Asep Sunanjar S.H.

Syahrian US Zainudin S.H.

Yosep Nurhidayat S.H.

Mico Juli Fikra S.H.

Iyus Ruslan S.H.

Radi Anky Juremi S.H.

Herdiwan Supriyatna S.H.

Yoga Saprudin Juliansah S.H.

Raka Indra Pratama S.H.

Aditya Leksmana S.H., M.H.

Margo Hadi Pura S.H., M.H.

John Richard Latuihamallo S.H., M.H.

Satria Yuristia Graha S.H.

Endah Prasetianingsih S.H.

Wishnu Rusydianto S.H., M.H.

Syamsu Alam Hashab S.H.

Much Chlizin S.H., M.H.

Dhony Fajar Fauzi S.H., M.H.

Dwi Amilono S.H.

Antoni Yudha Timor S.H.

Muhammad Hassan Latief S.H., M.H.

Maryanto S.H.

Emy Wahyuningtyas S.H, M.Kn

Dwi Agus Wijanarko S.H.

Abdul Halim S.H.

Andri Nugraha S.H., M.H.

Haposan Gilbert Manurung S.H,. M.Hum.

Kurniadi Haryo Rusinarto S.H.

Nono Susilo Adi S.H.

Mukhammad Taufan Perdana Putra S.H., M.H.

Badiu Rizal S.H.

Hery Sutrisno S.H.

Faisol S.H.

Achmad Soni Basuni S.H.

Abd.Cholik

Dr. Drs. Made Sudjana S.H., M.M., MBA., CPL.

I Gede Narayana S.H., M.H.

Lukas Banu S.H., M.H.

Yuli Utomo S.H., M.H.

Putu Parama Adhi Wibawa S.H., M.H.

Suriantama Nasution S.H.

Ida Ayu Dwi Maryati S.H.

Ida Ayu Gede Padmayoni S.H.

Silvia Fransiska Wowor S.H.

Made Tio Prasetya Saputra S.H., M.H.

H. Burhanudin S.H., M.H.

Achmad Ernady Sh.,Ch

Eddy Kurniady S.H.

Ina Maulina

Marhaeny S.H.

Padil S.S.,Sh.,Mh

Putriana S.H.

Agustinus A S Bhara S.H.

Muhammad Yasin S.H.

Tommy Oktodiansyah S.H.

Hendra Sukmana S.H.

Dwi Fitriadi S.H.

Abd Halim S.H., M.H.

Sofia Mulyawati S.H., M.H.

Hj. Rustaniah Basrindu S.H, M.Hum

Yohanes Radirusmansyah S.H.

Angga D Saputra S.H.

Muhammad Hasani S.H.

Nahason S.H., Ll.M

Hotman N Simangunsong S.H.

Budi Khairannoor S.H.

Nawang Wijayati S.H., M.H.

Marden A Nyaring S.H.

Efendi Mangunsong S.H., M.Hum

Andi P Iskandar S.H., M.Hum

Sri Isyana Wadipalapa Putri S.H.

Hj. Harne S.H.

Muhammad Gazali Heldoep S.H., M.H.

Sabam M Monang Bakara S.H.

Yonatan Tandi Layuk S.H.

Daniel Alextar M Purba S.H.

Sayid Syeh Assegaf S.H.

Bahrodin S.H., M.Hum

Jamaluddin S.H., M.H.

Agus Shali S.H.,Cla

Lina Andriani S.H.

Adam Jamaluddin S.H.

Lirin Colen Dingit S.H.

Hirsam Gustiawan S.H.

Herman Setiawan S.H.

H. Abdul Madjid Podungge S.H., M.H.

Dince Aisa Kodai S.H., M.H.

Uster Ervin Bawembang S.H., MA

Cindrawaty Hasan S.H.

Wahyudin Dj Abas S.H.

Sugiarto Hadji Ali S.H.

Wellem Katuuk S.H., M.H.

Bahrudin Ngurawan S.H.

Henry L.C Lontoh S.H.

Bayu Afiandy S.H.

Donny Sf Wullur S.H.

Reza Sofian S.H.

Mario Pietra Lamia S.H.

Oktaviane Loura Lombogi S.H., M.H., CLA.

Marcella June Kapojos S.H.

Tatang Rahim S.H.

Amerullah S.H.

Citra Dewi S.H.

Budi Arta Pradana Nongtji S.H., M.H.

Fikri Saleh S.H.

Wawan Ilham S.H.

Iskandi S.H.

Agus Darwis S.H., M.H.

M. Rizky L S.H., M.H.

Ujang Hermansyah S.H.

Marno G Lawajuni S.H.

Dr. Kaharuddin Syah S.H., M.H.

Afidah Hasyim S.H.

Moh Safaad S.H.

Agung Susanto S.H.

Muhammad Irfan Umar S.H.

Benyamin Sunjaya S.H.

Muliadi S.H., M.H.

Erik Ronaldo Alimun S.H.

Novriyadiansyah S.H.

Helmy S.H.

Andi Setiawan Toba S.H.

Amriyadi A S.H.

Andi Baso Pacahkma S.H.

Muhammad Ali Akbar S.H.

Ester Sambo Paillin S.H.

Junjung MP Timbonga S.H.

Abd. Wahab S.H.

Muh. Nurdin Solo S.H.

Andi Toba S.H.

Andi Ilham S.H.I., M.H.

Hadi Soetirsno S.H.

Muhammad Adil Harisa S.H.

Jerry Jesson Mathias S.H.

Mansyur S.H., M.H.

Ronny S.H.

Muhammad Yusuf S.H.

Dr. Syafruddin S.H., M.Hum.

Bismark S.H., M.H.

Agus Saputra S.H.

Andi Taufik S.H.

MUHAMMADIN RUSBAL S.H.

Muhammad Ridwan S.H.

Danur Vilano S.H., M.H.

Natalia Petracia Sahetapy S.H.

Adrian Bagya Christian S.H.

Agustina Magdalena S.H., M.H.

Muchamad Chakim S.H.

Tommy Sihotang S.H., LLM.

H.M. Bambang Sunaryo S.H., M.H.

L. Muh. Salahuddin S.H.

Gun Gun Germania S.H.

Janferdi Purba S.H.

Tjetjep Dharmadi S.H.

R. Akram Supraja Marjuki S.H.

Melani S.H., M.H.

Tetty Nurhayati Mashuri S.H.

Leni Anggraeni S.H., M.H.

Mohamad Lukman Chakim S.H., M.H.

Dadang Sunarya S.H., M.H.

Adi Kusyandi S.H., M.H.

Abidin S.H., M.H., M.Si.

Mucholimatu Sa'diyah S.H.

Kustana S.H.

Taofik Saprudin S.H.

Iding Supriatna S.H.

Fina Fitria Dewi S.H.

Adin Sudiarjo Pakpahan S.H.

Domiri S.H.

Deden Setiawan S.H.

Dewi Asri Puannandini S.H., M.H.

Asep Mulyadi S.H.

Dr.H. Nanang Rustandi S.Ag, S.H., M.H.

Herman Dionne SH., SE., S.Sos., MM., M.Si.

Drs. Syamsul Bachri Ambo Day S.H., M.H.

Leo Ikbal Gibran S.H.

Drs. H. M Sani Alamsyah S.H., Mbl

Suardi S.H., M.H.

Borisa Rezadi Bachtiar S.H.

Nuril Anwar Rimta S.H.

San Alauddin S.H.

Harunul Iksan S.H.

Nur Hikmah S.H., S.Pd., M.Pd., Kons

Muslim S.H., S.HI

Denny Rudini S.H.

Wendy Napitupulu Sh .Cplc.,Cpcle

Riki Zaeni Muroqi S.H.

Griffinly Mewoh S.H.

Tommy Wibowo Tarigan S.H.

Liyani S.H.,M.Kn

Indah Desvita S.H.

E Alexander Aritonang S.H.

Asep Rohman S.H.

Parlintongan Sihombing S.H.

Holik Abdul Holik S.H.

Andi Maulana S.H.

H. Sukarman S.H.

Tamba M Harianja S.H., M.Kn.

Dodi Herman Fartodi S.H., M.H.

Sucipto S.H.

Imas Rosita S.H.

Astte AD Fanggidae S.H., M.H.

Burhan Fadly S.H.

Mira Kristin S.H.

Taty Wahyuni Oesman S.H.

Retna Asih Sari Endah S.H., M.Kn.

Wina Trusiyana S.H., M.H.

Agus Indra Firdaus S.H.

Dr. Yusep Maulyana S.H., M.H.

Dominika Leonarda Zabatini S.H.

Julianer Aditia Warman S.H.

Faisal Hakim S.H.

Naimudin K. Habib S.H.

M. Afdal HI Anwar S.H., M.H.

Tarwin Idris S.H., M.H.

Aris Hasan S.H.

Mario Iskandar Syam S.H.

Idham Thaib S.H.

Yanto Yunus S.H.

Safri HI. M. Nur S.H.

Darwin M. Omente S.H.

Asep Andryanto S.H.

Febi Hari Oktavianto S.H.

Meggie Sumeggie S.H.

Mochamad Firdaus S.H., M.H.

Cecep Sendi Tarlina S.H.

Musthafa Hamzah S.H.

Edi Sujadi S.H.

Linda Theresia S.H.

Rocky Tumbur Pandapotan Siahaan S.H., M.H.

Gindo Panjaitan S.H.

Helmy S.H.

Ali Imran Mokodambe S.H.

Gatot Rio Putro S.H.

Budi Rahman S.H., M.H.

Junaidi S.H., M.H.

Djamaludin Koedoeboen S.H.

H. Surya Wiranto S.H.

Gian Prima Natawijaya S.H.

Hj. Erwin Marliyana S.H.,M.KN.,CTL.

Tomu Hutasoit S.H., M.H.

Ginanjar Safaat S.H.

Nasar Ambarita S.H., M.H., CN

Desiderius Jimmy Hadhisurjo S.H.

Rachmansyah S.H.

Zamzam Aqbil Raziqin S.H.

Erwan Eka Sasrasasmita S.H.

Frandes Iko P S.H., M.H.Kes.

Rizky Dienda Putri S.E., S.H.