Alumni
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

Novira Maharani Sukma S.H., M.H.

Muhammad Ikhwan Adabi

Nuribadah S.H., M.H.

Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H.

Jalaluddin, S.H., M.H

Dian Ekawaty Ismail

Dr. Anshar, S.H., M.H.

Harun, S.H, M. H

Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.

Rachmatika Lestari, S.H., M.H.

Mhd. Ansori, S.H., M.H.

Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.

Ratna Artha Windari, S.H., M.H.

Ilka Sandela, S.H., M.H.

Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.Hum.

Arie Elcaputera

Novendri M. Nggilu

Mirja Fauzul Hamdi

Husen Alting

Sophian Yahya Selajar

Dian Agung Wicaksono

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.

Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H.

Armia, S.H., M.H.

Bernadus Basa Kelen S.H., M.Hum.

Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.

M. Arafat Hermana, S.H., M.H.

Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.

Nazifah, S.IP., M.H.

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.

Chandra Darusman S, S.H., M.H.

Ahmad S.H., M.H.

AD. Basniwati S.H., M.H.

Haeruman Jayadi

Ade Kosasih S.H., M.H.

Sandi Aprianto

Wardah, S.H., M.H., LL.M.

Fence M. Wantu

Siti Barora Sinay, S.H., M.H.

Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M.

H. Dasril Rajab, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.Hum.

Muhammad Amin, S.H., M.H.

M. Zuhri, S.H., M.H.

Nanang Nugraha, S.H., M.H., M.Si.

Dr. M. Nur Rasyid

Dr. Ahmad, S.H., M.H.

Dr. Aby Maulana, S.H., M.H.

Dedy Syahputra S.H., M.H.

Dr. Mukhlis, S.H., M.H.

Dr. Indah Harlina S.H., M.H.

I Gusti Ayu Apsari Hadi S.H., M.H.

Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H.

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. ,M.Hum.

Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum.

Dr. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H.

Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.

Faiz Rahman

Maria Susanti Dalima, S.H., M.Hum.

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.

Lalu Guna Nugraha S.H., M.H.

Anang Zubaidy S.H., M.H.

Dr. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum.

Riska Ari Amalia, S.H., M.H.

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.

Erlies Septiana Nurbani

Muhammad Halwan, S.H., M.H.

Nirmala Sari, S.H., M.H.

Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.

Rizki Ramadani, S.H., M.H.

Ari Wirya Dinata S.H., M.H.

Muhammad Insa Ansari

Muh Mufti M Dj, S.H., M.H.

Ilham Kurniawan Ardi

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

Fauziyah, S.H., M.H.

Iswandi, S.H., M.H.

Diva Pitaloka, S.H., M.H.

Hasan Basri, S.H., M.H.

Nila Trisna, S.H., M.H.

Soebagio Boerhan

Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.

Dr. Ebu Kosmas, S.H., M.Hum.

Dr. Ahmad Siboy, S.H., M.H.

Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M.

Dr. M. Zamroni, S.H., M.Hum.

Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Herma Yanti, S.H., M.H.

Dr. Jum Anggriani, S.H., M.H.

Basuki Kurniawan

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.

Muhammad Eriton, S.H., M.H.

Dr. RR. Cahyowati, S.H., M.H.

Bambang Daud, S.H., M.H.

Erfina Fuadatul Khilmi S.H., M.H.

Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

Sri Ayu Irawati, S.H., M.H.

Abdul Khair

Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.

Rizky Kurniyanto Widyasasmito

Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.

Iskandar Sukmana S.H., M.H.

Rafael Rape Tupen, S.H., M.Hum.

Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

Dr. Lita Tyesta ALW., S.H., M.Hum.

Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Ni Made Jaya Senastri, S.H., M.H.

Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, S.H., M.H., M.Kn.

Nuvazria Achir, S.H., M.H.

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.

Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H.

Sulran Alwan, S.H., M.H.

Wiwit Pratiwi

Imam Mahdi

Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.

M. Saleh, S.H., M.H.

Wulandari, S.H., M.H.

Dwi Putri Cahyawati

Pipi Susanti, S.H., M.H.

H. Rusnan, S.H., M.Hum.

Patricia Ekowati Suryaningsih S.H., M.Hum.

Irma Sahvitri Lawado, S.H., M.H.

Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H.

Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum.

Beni Kharisma Arrsuli

Salha Marasaoly

Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.

Abdul Hamid Tome

Ninuk Wijiningsih, S.H., M.H.

Dwi Putra Nugraha

Made Aripta Wibawa S.H., M.Ag.

Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI.

M. Muslih

Adam Sani, M.H.

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

Ahmad Mirza Safwandy

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.

Andryan, S.H., M.Hum.

Ansorullah, S.H., M.H.

Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H.

Aprista Risyawati, S.H., M.H.

Armansyah, S.H., M.Hum.

Basri Effendi, S.H., M.Kn., M.H.

Beni Kurnia Illahi

Bustanuddin, S.H., LL.M.

Chadijah Rizki Lestari

Dahlan Ali

Dara Quthni Effida, S.H., M.H.

David Y. Meyners, S.H., M.H.

Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.

Dr. Affila, S.H., M.Hum.

Dr. Afnila, S.H., M.Hum.

Dr. Amalia Diamantika, S.H., M.Hum.

Dr. Amancik, S.H., M.Hum.

Dr. Arfai, S.H., M.H.

Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Dr. Dudik Djaja Sidarta, S.H., M.Hum.

Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

Dr. Faisal Akbar Nst, S.H., M.Hum.

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.

Dr. Helmi, S.H., M.H.

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.

Dr. Indah Cahyani, S.H., M.H.

Dr. Irham Rosyidi, S.H., M.H.

Dr. JT. Pareke, S.H., M.H.

Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M.Hum.

Dr. M Syahrul Borman, S.H., M.H.

Dr. M. Amin Hanafi, S.H., M.H.

Abd Kadir Bubu, S.H., M.H.

Dr. Maurice Rogers, S.H., M.Hum.

Dr. Muhamad Adystia Sunggaha, S.H., M.H.

Dr. Muslih, S.H., M.Hum.

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Dr. Ni Luh Gede Astaryani, S.H., M.H.

Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H.

Dr. Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H.

Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H.

Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.

Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H. M.H

Dr. Wahda Z. Imam, S.H., M.H.

Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H.

Enzus Tinianus

Eza Aulia, S.H., M.H.

Gunawan Tauda, S.H., M.H.

H. Hidayatussalam, S.H., M.H.

H. Sofwan, S.H., M.Hum.

Hadi Iskandar, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Hendra Kasim, S.H., M.H.

Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H.

Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Ida Ayu Widiati, S.H., M.H.

Indarja, S.H., M.H.

Irwandi, S.H., M.H.

Jamil, S.H., M.H.

Kadriah

Kafrawi

Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., LL.M.

M. Yacub, Ph.D.

M. Yusrizal AS S.H., M.Hum.

Masriyani, S.H., M.H.

Meri Yarni, S.H., M.H.

Muh. Asyikin, S.H., M.H.

Mujibussalim

Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.

Dr. Firdaus

Muchamad Taufiq, S.H., M.H.

Myaskur, S.H., M.H.

Nellyana Roesa

Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.

Nur Jannani, S.HI., M.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Nurdin, M.H.

Phoenna Ath Thariq, S.H., LL.M.

Prof. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.

Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Putri Kemalasari, S.H., M.H.

R. Wahjoe Poernomo, S.H., M.H.

Rahmat Muhajir

Ria Fitri

Rismawati, S.H., M.H.

Rosmawati

Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H.

Sri Indriyani Umra, S.H., M.H.

Sugiarto, S.H., M.H.

Sulasmawan, S.H. M.H.

Susiana

Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Wahyu Hindiawati, S.H., M.H.

Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI.

Zainal Abidin, S.H., M.Hum.

Rizal Sofyan Gueci

Ahmad Wali, S.H., M.H.

Nur Rohim Yunus

Arini Azka Muthia

Drs. Abu Tamrin S.H., M.Hum.