Alumni
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan

HARIS SUUDI S.H.

FIFIE YULIANITA

ASMAUL FIFINDARI S.H.

NURAIDA ADELIA SARAGIH S.H.

MUHAMAD ZAENI S.H., M.M.

DODY NOVIANTO S.H.

CHAIRUL AMAN S.H., M.H.

FETY RAHMAH WARDANI S.H., M.H.

SABENIH S.H.

Reza Pradana Saputra S.H.

M. FATAN RIYADHI S.H., M.H.

SAIPULLOH S.MN.

ZULFIKAR SAWANG S.H.

MUHAMMAD YASIN FAHRIZA S.H.

RAHMAT ALAM S.H., M.H., CM.

ACHMAD TRIAS WIDODO S.H.

ANGGA BRATA ROSIHAN S.H.

Mursani S.H., M.H.

ALIMAR MUJAR S.H.

Ir. MUSRIADI HP M.Si.

RONI KURNIAWAN S.H.,M.H

MOHAMAD IMANAN

AHMAD SAUKI NUR S.H., M.H.

AGUSTA AWALI AMRULOH S.H.

TENDIAN S.H., M.H.

H.UDIN H. SYAHRUDIN S.H.

Siti Saudah Yusuf

Ahmad

MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH

INDRA SANJAYA S.H.

REZA PRATAMA PUTRA

FARIS GRAHA DARMA

T. FACHRI MULIA PUTRA S.T.

MUHAMMAD YAHYA RASYID S.H., M.H.

Ir. HERY ENMARWAN S.H.

Dr. ANZAR MAKKUASA S.H., M.H.

NURALIM ZAINUDDIN S.H.,CPM

Ir. H. ARI SETIADI S.H., M.H.

Dr. MUHAMMAD YUSUF S.H., M.H.

KHAIRUL ANAM

ARMAN S.

WAHID NOOR RAHMAN S.H.

Muchamad Syamsul Arifin S.H.

ZUHENDRA S.Si.

ROZIAN NOVRIZAR S.H.

MELDIANTO S.H.

PAUZAN BASRI S.Pd., M.Si.

MUSLIMIN MAHMUD S.H.

UNANG MARGANA S.H., M.H.

MALLAPIANG S.Ag.

PURYADI S.E.

HENDRIK RUBEN GELONG S.H., M.H.

H. ANDI ABDUL HAKIM S.H., M.H.

UMAR HAYA S.H., M.H.

RUSLI HI ABUBAKAR S.H.

IWAN S.H., M.H.

HAMKA SAHUPALA S.H., M.H.

HARIYOGO S.T., S.H.

HELMI HASAN S.H.

HASRAPUDDIN WH S.H.

BURHANUDDIN S.H., M.H.

INTAN FITRANI S.H.

H. LITANTO S.H., M.Si.

WINARDI S.H.

NUR HAMID S.E., S.H.

Zaini S.H., M.H.

MUHDIAN ANSHARI S.H., M.H.

FUAD NAZLI S.H.

MUSLIMIN S.E.

FAHMI NUGROHO S.H., M.H.

ALBERTUS KEIYA A.Md S.Sos.

MUHAMAD RIDWAN S.H.

MUHAMAD ARIF GUNAWAN S.H., M.H.

MUMTAZ PRANSISKA S.H.

WALUYO S.H.I. MH.

JOKO SUWARNO S.H.

LUKAS DUMUPA S.Sos.

SUKARLAN FACHRIE DOEMAS S.H.

H. SYAHIDAN ALFAJRI S.H.

RUSTAM S.H., CPCLE.

EDY RINALDY S.H.

AHMAD KHOIRUL UMAM

MUALLIM BAHAR S.H.

MUHAMMAD RIDWAN PENE S.H.

ZULQISTHI HASBI KAWU S.H.

Hj. Sukmawaty Amrullah S.H.

BANSA HADI SELLA S.HI

NANDAR NAMALWASIH

PETRUS MEIRIO MAMOH S.H., M.H.

ROSIDIN S.Pd., S.H., M.Pd.

BONAR PASARIBU S.H.

MASRA PUHI S.Ag., S.H., M.H.

ANDRA BANI SAGALANE S.H., M.H.

SUHARTO S.H.

YUHDI FITHRIAWAN S.H.

HERDIYULIS S.H., M.H.

Ir. HAMZAH JUSUF M.Sc

DIRDJO HULOPI S.H.

MARSELINUS MANEK S.H.

ACHMAD JAUHARI S.H., M.H.

BAKAS MANYATA S.H., M.Kn.

Dahliah M.A.

MOH. SYAIFUL AMIN SP.

WILDAN HAKIM S.H.

Rudi Haryanto S.H.

SUTIANTO S.H., S.Pd.

BAMBANG WAHYU GANINDRA S.H., M.H.

MIAD MULYADI S.H.

NURUL FATHANAH IDRUS S.H.

MOH. QUSYAIRI S.H., M.H.

MUHAIMIN S.H., M.M.

MUHAMMAD AHMAD FAISHOL M.Sc.

Abdul Hakim S.H., M.H.

MOHD. SABRI S.H.

GUGUN KURNIAWAN S.H.

AGUS FERRYANTO S.H., M.H.

ZULI ZULKIPLI S.H.

MOCH. AINUL YAQIN S.H.I., M.H.

Drs. H. MAKMUN MUZAKKI

SADRUDIN S.H.I.

ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN S.H.

MEMED ADIWINATA S.H., M.H.

JOU HASYIM WAIMAHING S.H., M.H.

AGUSSALIM HASGA S.H.

H. ANDI SURYA WIJAYA S.H., M.H.

ERFANDI S.H., M.H.

SYAMSUL ARIFIN S.HUM

SAIFUL FARUDIN

Sutisna

Sri Herlina

Gita Widiasanty S.Ikom., M.Si.

MUHAMAD ZAINUL ARIFIN S.H., M.H.

RITAWATI S.Ag.

Muhamad Ridwansyah S.H.

AGUS KHANIF S.H.

DENNY FELANO S.H., M.H.

MUAMMAR RIZAL FAUZI

AHMAD NASRULLOH

MOCHAMAD SYAHIR S.H., M.H.

YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY S.H.

HERMAN S.H.I

ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN S.Pd.

MAHARANI SITI SHOPIA S.H.M.H

AKHMAD LEKSONO S.H.

AHMAD KHOLISUN

ARTA WIJAYA

Drs. HM. SANI ALAMSYAH S.H., MBL.

MOH RIFALDI S.H.

MUKHTAR YAHYA DAUD S.H., M.H.

RASIDAH AZIDAH

HAMAM ASYARI M.H.

DEDI SUHARYADI S.H., M.H.

Amri M. Ali